aon-teanga-high

Aon Teanga: Un Çhengey – Dáimh na nGael

Aon Teanga: Un Çhengey – pé ar bith bealach a lítrítear é, is é an ní céanna é: trí ghuth bhinne ghaelacha ag fí a ndúchas Éireannach, Albanach agus Manannach le chéile in aon ghuth amháin. Den chéad uair le fada, déanann Aon Teanga: Un Çhengey ceiliúradh ceolmhar ar an dúchas teanga agus ceoil atá i bpáirt ag pobail ghaelacha na hÉireann, na hAlban agus Oileán Mhanann.

Is as teacht le chéile fánach a tharla in 2013 i stiúideonna clúiteacha Watercolour Music in Ard Ghobhar (Alba) a d’eascair an tionscadal. Ba ansin a bhuail Ruth Keggin, príomhamhránaí ghlúin óg na hathbheochana gaelaí ar Oileán Mhanann le Màiri Anna NicUalraig, comhstiúrthóir Watercolour. Bhí Ruth tar éis teacht go Loch Abar chun a céad albam, Sheear, a thaifeadadh, agus bhí Eoghan Ó Ceannabháin, ceoltóir agus amhránaí as Éirinn ina teannta. Léirigh an comhrá istoíche go raibh an paisean céanna ag an triúr don amhránaíocht ghaelach – idir shean agus nua. Bhí an cúrsa rianaithe agus Aon Teanga: Un Çhengey réidh le cur chun farraige.

Le cabhair Chomhairle Ealaín Oileán Mhanann agus scéim ‘Beyond Borders’ de chuid Fhondúireacht PRS, Comar agus Watercolour Music, i gcomhpháirt le hionad ealaíne Bhéal Feirste, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, agus Culture Vannin, tugadh deis don triúr oirfideach, Ruth, Mary Ann agus Eoghan, albam a thaifeadadh agus camchuairt a réiteach ar a seinnfí amhráin agus ceol, idir dhúchasach agus nua-chumtha, i nGaeilge, i nGàidhlig agus i Manannais. Mar is dual do dhream a bhfuil mianach na farraige iontu tá blas na mara agus an tsáile ar a gcuid amhrán agus ní hannamh an bród, an bhuairt, nó an t-iontas a bheith ag gabháil le hamhráin dá gcuid.

In éineacht leis an triúr, tá Finlay Wells ó Earra-Ghàidheal ar an ghiotár; an Cláiríneach, Ultan O’Brien, ar an bhfidil; agus Gordan MacLean ó Comar ar an olldord. Tá Aon Teanga: Un Çhengey buíoch d’Fhiontar Ceoil na hAlban agus Colmcille (Iomairt Cholm Cille) as tacú le ceolchoirmeacha in Éirinn, in Albain agus ar Oileán Mhanann.